De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt de belangen van de ouders, leerkrachten en leerlingen en overlegt daarvoor met directeur over het beleid van de school.

 

Hier houdt de MR zich mee bezig

Voor bepaalde onderwerpen geeft de MR alleen advies aan de schoolleiding, bijvoorbeeld over:

 • begroting
 • samenwerking
 • nieuwbouw
 • organisatie(-structuur)
 • bezoek Onderwijsinspectie

Voor andere onderwerpen beslist de MR mee met de schoolleiding, bijvoorbeeld over:

 • schoolplan
 • reglement
 • ouderbijdrage
 • ondersteunende werkzaamheden door ouders
 • onderwijskundige doelen
 • vakantieregeling
 • fusie met andere school, verzelfstandiging van een vestiging
 • aanstelling, onstlag schoolleiding, bestuurder

 

Het afgelopen en het huidige schooljaar houdt de MR zich bezig met o.a. het verbeterplan van de school, de bezoeken van de onderwijsinspectie, en de mogelijke nieuwbouw. Dit schooljaar gaat de MR zich o.a. met dezelfde onderwerpen bezig houden, omdat een aantal oonderwerpen op de agenda blijven, en een aantal steeds terugkeren.

 

De MR vergadert 5 tot 7 keer per jaar ; wanneer de notulen zijn goedgekeurd (meestal tijdens de volgende vergadering), kan je ze hier vinden. In principe is elke vergadering de directeur van De Cirkel aanwezig (maar er kan ook vergaderd worden zonder de directeur). Die licht dan de plannen van het management team van de school en van Stichting Spaarnesant toe.

 

Dit zijn de leden van de MR

De oudergeleding bestaat sinds  schooljaar 2019-2020 uit

Leny Baas (moeder van Zonne uit groep 6a en Zepp uit 2d),

Roel Verdel (vader van Fenna uit groep 2d) en

Roos Stuart (moeder van Isabel uit 5a, Madelief uit 5b en Casper uit 3a).

De leerkrachtgeleding bestaat uit

Fransje van Lier (groep 7A),

Zuleikha Nurmohamed (groep 8B) en

Karen Visser (groep 8B).

 

Met vragen over de MR kan je mailen naar mr.cirkel@obscirkel.nl, één van ons aanschieten op het schoolplein, of langskomen op een MR-vergadering (eerstvolgende op woensdag 4 februari, 19.30 uur).

 

 

Zuleikha Nurmohamed

Sinds 2009 werk ik met veel plezier op De Cirkel, de laatste jaren voornamelijk in de bovenbouw. Ik vind het ontzettend leuk om met de kinderen en ouders het laatste jaar op de basisschool en de spannende zoektocht naar de meest passende middelbare school mee te maken. Sinds een aantal jaar zit ik ook in de MR. Het is inspirerend om samen met ouders en collega’s na te denken over beleidszaken die onze school vernieuwend en in beweging houden. Met elkaar werken we aan een fijne leer- en werkomgeving!

 

Karen Visser

 

Met veel plezier werk ik nu zo’n acht jaar op OBS De Cirkel. Ik heb in diverse groepen lesgeven en dit schooljaar ben ik leerkracht van groep 8. Naast mijn taken als groepsleerkracht zit ik al zo’n zes jaar in de MR. Meedenken over beleidszaken samen met de oudergeleding van de MR is interessant. Ook omdat de oudergeleding (ook vanuit hun eigen vakgebied) toch op een andere manier naar “schoolse” zaken kijken. We gaan er weer een leuk jaar van maken.

 

Fransje van Lier

Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op OBS De Cirkel als groepsleerkracht van groep 7 en één dag in de week ben ik bezig met het opzetten van beleid voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen op onze school. Op de vorige school waar ik werkzaam was, zat ik ook in de MR. Ik vind het leuk om mee te denken over het beleid op school en om samen met ouders te overleggen, omdat de ouders vanuit een ander gezichtspunt naar de school kijken. Dit is voor mij een waardevolle toevoeging.

 

Roel Verdel

Ik ben 39 jaar oud en ben vader van Fenna (5) en Siem (2). Fenna zit nu in groep 2 bij juf Lonneke. Al ruim 11 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs als schoolpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog. De eerste jaren in Den Haag, sinds ongeveer 3 jaar vanuit een eigen praktijk in Haarlem en omgeving. In die jaren ben ik op veel verschillende scholen geweest. De ervaringen die ik daar heb opgedaan, wil ik graag delen binnen de MR om zo bij te dragen aan een nog mooiere school.

 

Leny Baas

Ik ben moeder van Zonne (6a) en Zepp (2d) Witlox, muziek- en sportliefhebber en een onderwijsfanaat. Ik werk inmiddels  zo’n 13 jaar in verschillende rollen binnen het onderwijs en heb mij onder andere actief ingezet voor de medezeggenschap van studenten. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je onderwijs samen maakt. Met de leraren, de leerlingen en de ouders. Om die reden zet ik mij graag in voor de medezeggenschapsraad van de Cirkel. Om mee te denken met de ontwikkelingen en uitdagingen waar de Cirkel momenteel voor staat en om samen te werken aan een school waar onze kinderen met plezier leren.

 

Roos Stuart

Ik ben Roos Stuart, moeder van 4 kinderen waarvan 3 op de Cirkel in de groepen 3a, 5a en 5b.

We lopen al een paar jaar mee op de Cirkel en hebben ook nog even te gaan waardoor mijn behoefte aan betrokkenheid bij de school groot is. Naast incidentele hulp bij schooluitjes denk ik graag mee over het schoolbeleid om van de Cirkel een nog betere school te maken. Bij mijn vorige werkgever was ik 6 jaar lid van de Ondernemingsraad, sinds kort ben ik lid van de Oudercommissie van Op Stoom.