Klaar voor thuisonderwijs

1. Edulinq/Teams 
Aan het begin van dit schooljaar heeft elk kind een welkomstbrief met inloggegevens en informatie over het aanmelden bij Edulinq ontvangen. Na activering heeft uw kind met dit account toegang tot de digitale werkplek, waaronder e-mail, Word, Excel en Teams.
 
Dit Teams account kan onder andere worden ingezet voor online (voortgangs-) gesprekken, afstandsonderwijs (bij lockdown, maar ook bij afwezigheid door ziekte of bij quarantaine) en het inleveren van huiswerk.
Bewaar de inloggegevens goed. Met Edulinq kunt u zelf het wachtwoord herstellen of aanpassen wanneer u deze vergeten bent of als deze verlopen is, zie https://bit.ly/3HTdTdk
Het is wel belangrijk dat u bij herstelgegevens uw eigen mailadres en/of mobiele telefoonnummer heeft ingevoerd. De gebruikersnaam is (bijna) altijd voornaam.tussenvoegsels.achternaam@obscirkel.nl.
2. Basispoort 
Moet uw kind in quarantaine en/of langer dan 2 dagen thuis zijn, dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht van uw kind en zorgen we voor een vorm van afstandsonderwijs. Via de link https://obscirkel.nl/thuisonderwijs/ vindt u meer informatie. 
 
Heeft u de inloggegevens van uw kind voor basispoort al gecheckt? Die heeft uw kind aan het begin van het jaar ontvangen, omdat de inlogwijze van basispoort dit schooljaar veranderd is. Vul de inloggegevens in op https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruikers/, ook als u een iPad van school in bruikleen heeft.