Inloggen op Social Schools

Ouders

Wij vinden het belangrijk u als ouders/verzorgers te betrekken bij de ontwikkeling uw kind. De ervaring en de theorie leren ons dat bij een goede samenwerking het kind altijd als winnaar uit de bus komt. Wij zijn experts als het gaat over onderwijs, u bent expert als het gaat over uw kind. Laten we elkaar versterken waar het kan.

Daarnaast vinden het ook erg waardevol om met ouders/verzorgers te zorgen voor een gaaf onderwijsaanbod. Daar hebben we elkaar ook bij nodig. U kunt ons enorm helpen door;

  • als begeleider mee te gaan op excursies
  • deelnemen aan het oudercafé
  • mee te helpen met sportactiviteiten
  • als gastdocent aan te treden
  • hapjes te maken voor feestelijkheden

Op deze pagina krijgt u een beeld hoe u kunt participeren op school en op welke manieren we in verbinding zijn en blijven!

Cirkelmarkt

Vanaf 2020 starten we het schooljaar met een Cirkelmarkt. U kunt kennis maken met de leerkrachten en vragen stellen over het komende schooljaar. tegelijkertijd zijn alle andere teamleden ook op het plein aanwezig om in marktkraampjes de laatste onderwijskundige ontwikkelingen te alten zien of vragen te beantwoorden.

Een positieve en informele start van een nieuw schooljaar!

 

Ouderavonden (online of live!)

Geregeld organiseren we als school een (online) ouderavond waarbij schoolontwikkelingen of actuele thema’s centraal staan. We kiezen onderwerpen die zowel voor leerkrachten als u als ouders interessant kunnen zijn. De opkomst is geen zins relevant, we richten ons op de aanwezigen die er zijn en maken er altijd een goede avond van! Heeft u zelf een idee voor een interessante avond dan horen we dat uiteraard graag!

Voor 2020-2021 staan de thema’s: Mediaopvoeding én seksuele en relationele vorming op de kalender.

Ouderraad

De ouderraad van de Cirkel is actief in het organiseren van gezellige en verbindende activiteiten op school. Lijkt het u leuk om aan te sluiten en deel uit te maken van een groep enthousiaste en gedreven ouders die toffe activiteiten organiseren voor de kinderen? Dan horen we het graag!

 

Medezeggenschapsraad

Bent u geïnteresseerd in het beleid van de school? Volgt u dan de notulen van de medezeggenschapsraad die op deze plek geregeld zullen verschijnen. De raad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Voorzitter is Leny Baas en gezamenlijk dragen ze bij aan een kwalitatief gezonde en beleidsrijke school.

Bent u benieuwd naar de besproken onderwerpen van afgelopen schooljaar? Die kunt u teruglezen in de  MR terugblik 19/20

 

CJG Coach en de Schoolverpleegkundige

We werken graag samen met onze partner in opvoeding, onze CJG coach, Leentje Bedeaux. Leentje werkt samen met ons vanuit het CJG (centrum jeugd en gezin) en schuift regelmatig aan bij oudergesprekken en overleg. Ze weet de weg in het Haarlemse en en kan helpen bij het meedenken over kleine opvoedkundige vragen of ondersteunen bij het oplossen van opvoedkundige problemen.

Naomi de Valk is de schoolverpleegkundige en doet bij de kleuters en groep 7 de screening. Tevens is ze beschikbaar om mee te denken wanneer we als school en ouders zorgen hebben over de gezondheid van een kind.

"Wat leuk dat de kinderen betrokken worden bij de gesprekken tussen school en ouders. We praten niet óver de kinderen, maar mét de kinderen. Heel zinvol en leerzaam."

— Moeder van een leerling uit groep 6

Ouder- en ouderkind-gesprekken

Een goede relatie tussen ouders en school is van groot belang voor de schoolse voortgang van de kinderen. We werken daarom graag goed samen en proberen de drempel laag te houden. Een mooi voorbeeld daarvan is het driehoeksgesprek.

Het ouder/kindgesprek (driehoeksgesprek) dat we op De Cirkel twee a drie keer per jaar houden is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel zitten. Belangrijk in dit gesprek vinden wij dat het kind een aandeel heeft in het gesprek en er ruimte is voor zijn of haar inbreng. Wanneer wij kinderen meer eigen verantwoordelijkheid geven in hun eigen leerproces geeft hen dit een grotere motivatie bij hun eigen schoolwerk.

Tijdens dit gesprek van 10 tot 15 minuten worden doelen en resultaten van de leerling doorgenomen, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen hierbij op een sturende en ondersteunde manier betrokken worden.

Communicatie

We gebruiken als voornaamste communicatiemiddel ‘Social Schools’.

Op dat platform kunt u de jaarkalender, de weekberichten (nieuws uit de groep) en het Cirkelnieuws (nieuwsbrief van de school) terugvinden. Ook kunnen de leerkrachten foto’s en video’s posten uiteraard volgens de geldende AVG wetgeving.

Wanneer uw kind 4 is geworden en gestart is op school maken we voor u een account aan en bent u ook onderdeel van onze digitale gemeenschap.