Inloggen op Social Schools

Ouders

Wij vinden het belangrijk om ouders/verzorgers te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind op school. Ons motto ‘goed onderwijs is uitzicht bieden op zelf kunnen’ bereiken we alleen door met elkaar samen te werken.

Daarnaast vinden het ook erg waardevol om met ouders/verzorgers te zorgen voor een gaaf onderwijsaanbod. Daar hebben we elkaar ook bij nodig. U kunt ons enorm helpen door;

  • als begeleider mee te gaan op excursies
  • deelnemen aan het oudercafé
  • mee te helpen met sportactiviteiten
  • als gastdocent aan te treden
  • hapjes te maken voor feestelijkheden

Op deze pagina krijgt u een beeld hoe u kunt participeren op school en op welke manieren we in verbinding zijn en blijven!

Ouderraad

De ouderraad van de Cirkel is actief in het organiseren van gezellige en verbindende activiteiten op school. Lijkt het u leuk om aan te sluiten en deel uit te maken van een groep enthousiaste en gedreven ouders die toffe activiteiten organiseren voor de kinderen? Dan horen we het graag!

 

Medezeggenschapsraad

Bent u geïnteresseerd in het beleid van de school? Volgt u dan de notulen van de medezeggenschapsraad die op deze plek geregeld zullen verschijnen. De raad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Voorzitter is Leny Baas en gezamenlijk dragen ze bij aan een kwalitatief gezonde en beleidsrijke school.

Bent u benieuwd naar de besproken onderwerpen van afgelopen schooljaar? Die kunt u teruglezen in de  MR terugblik 19/20

 

Ouder- en ouderkind-gesprekken

Een goede relatie tussen ouders en school is van groot belang voor de schoolse voortgang van de kinderen. We werken daarom graag goed samen en proberen de drempel laag te houden. Een mooi voorbeeld daarvan is het driehoeksgesprek.

Het ouder/kindgesprek (driehoeksgesprek) dat we op De Cirkel twee keer per jaar houden is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel zitten. Belangrijk in dit gesprek vinden wij dat het kind een aandeel heeft in het gesprek en er ruimte is voor zijn of haar inbreng. Wanneer wij kinderen meer eigen verantwoordelijkheid geven in hun eigen leerproces geeft hen dit een grotere motivatie bij hun eigen schoolwerk.

Tijdens dit gesprek van 10 tot 15 minuten worden doelen en resultaten van de leerling doorgenomen, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen hierbij op een sturende en ondersteunde manier betrokken worden.

"Wat leuk dat de kinderen betrokken worden bij de gesprekken tussen school en ouders. We praten niet óver de kinderen, maar mét de kinderen. Heel zinvol en leerzaam."

— Moeder van een leerling uit groep 6