Inloggen op Social Schools

Ouders

Wij zien graag ouders/verzorgers bij ons op school die betrokkenheid tonen bij de ontwikkeling van hun kind op school. Ons motto ‘goed onderwijs is uitzicht bieden op zelf kunnen’ is beter bereikbaar als ouders hier ook partner in zijn.

Wij vinden ouders/verzorgers betrokken als ouders belangstelling tonen voor school, onze werkwijze onderschrijven, onze informatiemomenten bezoeken, ons opzoeken als intensieve samenwerking nodig blijkt, hun kind helpen bij huiswerk, mogelijk plaatsnemen in een raad en respect tonen voor de leraar.

Het team van De Cirkel is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders/verzorgers voor het zorgen voor, maar wij denken dat wij elkaar hierin kunnen ondersteunen.

"Wat leuk dat de kinderen betrokken worden bij de gesprekken tussen school en ouders. We praten niet óver de kinderen, maar mét de kinderen. Heel zinvol en leerzaam."

— Moeder van een leerling uit groep 6

OR & MR

…tekst volgt binnenkort!

 

Doe mee!

Meepraten over beleid en organisatie?

Ouders kunnen op verschillende manieren meedoen en meehelpen op de school. Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunt u meepraten over de ontwikkelingen op school. Maar u kunt ook:

  • als begeleider meegaan op excursies
  • deelnemen aan het oudercafé
  • meehelpen in activiteiten
  • als gastdocent aantreden
  • hapjes maken voor feestelijkheden

Daarnaast kunnen ouders financieel participeren door het doen van een vrijwillige ouderbijdrage.