Onderwijs

We leggen u graag uit wat u kunt verwachten op de Cirkel aan onderwijsaanbod!


Een gezonde school

Het is een bewezen feit, beweging en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Daarom hebben wij beweging en een gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan. We mogen ons dan ook een Gezonde school noemen.

We hebben geweldige gymdocenten die in onze goed uitgeruste gymzaal een gaaf aanbod neerzetten.We volgen de vaardigheden van de leerlingen daarbij zodat we hen nog beter kunnen uitdagen in hun ontwikkeling. Daarnaast werken we samen met een speltherapeut van Sportrevalidatie Kennemerland om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

‘Op deze school kun je lekker vaak sporten!’

De speelmogelijkheden rondom de school zijn groot en daar maken we als school ook graag gebruik van! We nemen deel aan een naschools aanbod in de buurt, opgezet door school en Sportsupport, om de kinderen te verleiden vaker buiten te spelen.

We experimenteren met gezonde lunches en alle ouders en kinderen weten dat gezonde keuzes voor tussendoortjes de norm zijn op De Cirkel

Doe-Vrijdag is ook een mooi voorbeeld van een manier waarop we de lesdoelen bereiken door met elkaar te bewegen

 


Een lerende school

We bieden een stevig basisaanbod voor rekenen, lezen en spelling. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen. We bieden bijvoorbeeld veel uitdaging voor kinderen die meer aankunnen middel Levelwerk in de klas en voor kinderen die dat nodig hebben een plek in de plusklas. Daarnaast bieden we  een extra aanbod op het gebied van woordenschat voor alle kinderen.

‘Juf… mag ik dit werkje nog één keertje doen?’

We werken als team hard om de lessen iedere dag weer inhoudelijker en uitdagender te maken. We worden daarbij ondersteund door sterk ondersteuningsteam.

Ons doel is dat kinderen met plezier leren maar ook leren dat moeite doen loont. Succeservaringen zijn belangrijk maar ook fouten mogen gemaakt worden. We leren de kinderen dat ze veel zelf kunnen en helpen ze die zelfstandigheid te ontwikkelen.

Het team is stabiel en heeft een mooie mix tussen jong en oud. De gemeenschappelijke drive om goed onderwijs te verzorgen is groot en alle teamleden scholen zich bij en zijn in ontwikkeling.

 

Verbinding staat centraal

We maken allemaal deel uit van de school, van een klas en dat betekent iedere dag weer dat we samen leren en samen leven. Daar besteden we veel aandacht aan door de methodiek de ‘Vreedzame school’.

‘We helpen de kinderen zichzelf te zijn, maar ook om onderdeel te zijn van een groep.’

De vele sportieve en culturele activiteiten brengen verbinden en vragen om een goede samenwerking. We werken nauw samen met H’art. Zij verzorgen voor alle klassen uitdagende workshops en lessen. Ook gaan we geregeld naar het theater, bekijken we voorstellingen en bezoeken we musea. We verdelen deze bezoeken over alle groepen en zorgen dat alle leerlingen kennis maken met het rijke culturele leven in Haarlem!

Er wordt in de klas extra gezongen met de leerlingen volgens de methode 123Zing en de kinderen knutselen, kleien en schilderen geregeld! We werken daarbij samen met ouders die graag op dit vlak bijdragen en door middel van workshops en lessen iets wezenlijks toevoegen aan de lessen van de leerkrachten. Ook dat brengt verbinding!

 

Samenwerkend

volgt.

Waarderend

volgt

Veilig

volgt.