Onderwijs

Ons onderwijs heeft een stevige basis maar is ook constant in ontwikkeling! We stellen onszelf als doel een rijk en sterk onderwijsaanbod neer te zetten waarbij we oog hebben voor ieder kind.  Dat maakt dat we als team hard werken om de lessen iedere dag weer inhoudelijker en uitdagender te maken.

Daarin leidend zijn onze waarden. Vanuit die waarden hebben we samen bepaald welke accenten we leggen en zullen gaan aanbrengen in ons onderwijsaanbod. We beschrijven de waardes en waarom ze voor ons belangrijk zijn op deze pagina.

De kwaliteit van ons onderwijs volgen we intensief, we immers realistische maar hoge ambities. Hoe we dat doen leest u hier.

De trots op de school is voelbaar en het enthousiasme van de leerkrachten en leerlingen is groot. Iedere dag werken we met elkaar aan onderwijs waar wij achter staan, trots op zijn en waar kinderen de vruchten van plukken.


Ontwikkeling staat voorop

We bieden een stevig basisaanbod voor rekenen, lezen en spelling. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen. We bieden bijvoorbeeld veel uitdaging voor kinderen die meer aankunnen middels Levelwerk in de klas en voor kinderen, die dat nodig hebben, een plek in de plusklas. Daarnaast bieden we een extra aanbod op het gebied van woordenschat voor alle kinderen.

‘Juf… mag ik dit werkje nog één keertje doen?’

We werken als team hard om de lessen iedere dag weer inhoudelijker en uitdagender te maken. We worden daarbij ondersteund door een sterk ondersteuningsteam.

Ons doel is dat kinderen met plezier leren, maar ook leren dat ‘moeite doen’ loont. Succeservaringen zijn belangrijk, maar ook fouten mogen gemaakt worden. We leren de kinderen dat ze veel zelf kunnen en helpen ze die zelfstandigheid te ontwikkelen.

Het team is stabiel en heeft een mooie mix tussen jong en oud. De gemeenschappelijke drive om goed onderwijs

te verzorgen is groot en alle teamleden scholen zich bij en zijn in ontwikkeling.

 

Verbinding staat centraal

We maken allemaal deel uit van de school, van een klas en dat betekent iedere dag weer dat we samen leren en samen leven.

‘We helpen de kinderen zichzelf te zijn, maar ook om onderdeel te zijn van een groep.’

De vele sportieve en culturele activiteiten brengen verbinden en vragen om een goede samenwerking. We werken nauw samen met H’art. Zij verzorgen voor alle klassen uitdagende workshops en lessen. Ook gaan we geregeld naar het theater, bekijken we voorstellingen en bezoeken we musea. We verdelen deze bezoeken over alle groepen en zorgen dat alle leerlingen kennis maken met het rijke culturele leven in Haarlem!

Er wordt in de klas extra gezongen met de leerlingen volgens de methode 123Zing en de kinderen knutselen, kleien en schilderen geregeld! We werken daarbij samen met ouders die graag op dit vlak bijdragen en door middel van workshops en lessen iets wezenlijks toevoegen aan de lessen van de leerkrachten. Ook dat brengt verbinding!

 We vertrouwen elkaar

Veel situaties zorgen voor samenwerking. Het is een feit dat kinderen van en met elkaar leren door elkaar context te geven bij woorden, het uitleggen van sommen en het delen van ervaringen en leermomenten. Soms beklijft de uitleg van een leerkracht niet en dan kan door de uitleg van klasgenootje het kwartje doen vallen.

‘Ik leg het je wel even uit!’

In onze instructies en in de verwerking gebruiken we allerlei middelen om die samenwerking te bevorderen en leren we de kinderen op een zinvolle manier met elkaar te werken. daarmee zijn de kinderen veel en vaak met elkaar in contact, dat vinden we belangrijk. Dat kan soms heel gezellig zijn maar er wordt vooral hard gewerkt en veel geleerd.

Waardering voor groei

We waarderen elkaar, zowel de tekortkomingen als de talenten. We nemen de tijd om elkaar bewust te maken van die talenten en zijn trots op behaalde groei en prestaties. Daarmee bouwen we mee aan een positief zelfbeeld. Fouten maken en kansen missen horen bij het leven, dat accepteren en omarmen we.

‘Je kunt het nóg niet…morgen proberen we het gewoon weer!’ 

We zoeken naar het positieve vervolg en leggen de focus op het waarderen van ondernomen pogingen, evalueren en het trekken van lessen. Dat doen we als team, met u als ouders, maar natuurlijk vooral met de leerlingen!

 


Veilig voelen en gezien worden

Kinderen komen pas tot groei en ontwikkeling wanneer ze zich veilig voelen en gezien worden. Daar besteden we veel aandacht aan door de methodiek de ‘Vreedzame School’ te gebruiken. De uitgangspunten van die methode maken dat we eenduidig handelen en een voorspelbare omgeving hebben ingericht voor de leerlingen. Ze weten wat ze aan ons hebben en we hebben gezamenlijk afgesproken welke afspraken er zijn op school.

‘Ik ben blij dat mijn juf me helpt als ik niet lekker in mijn vel zit!’

Die afspraken maken dat we ook goed de grenzen kunnen aangeven wanneer dat nodig is. U, als ouders, bent daarin een zeer belangrijke partner. Samen werken we iedere dag weer aan een school waar je je fijn voelt en graag heen gaat!

 


Een school in beweging

Het is een bewezen feit; beweging en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Daarom hebben wij beweging en een gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan. We mogen ons dan ook een Gezonde school noemen.

We hebben geweldige gymdocenten, die in onze goed uitgeruste gymzaal, een gaaf aanbod neerzetten.We volgen de vaardigheden van de leerlingen daarbij zodat we hen nog beter kunnen uitdagen in hun ontwikkeling. Daarnaast werken we samen met een speltherapeut van Sportrevalidatie Kennemerland om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

‘Op deze school kun je lekker vaak sporten!’

De speelmogelijkheden rondom de school zijn groot en daar maken we als school ook graag gebruik van! We nemen deel aan een naschools aanbod in de buurt, opgezet door school en Sportsupport, om de kinderen te verleiden vaker buiten te spelen.

Alle ouders en kinderen weten dat gezonde keuzes voor tussendoortjes de norm zijn op De Cirkel

Doe-dag is ook een mooi voorbeeld van een manier waarop we de lesdoelen bereiken door met elkaar te bewegen