Praktisch

Op deze pagina hebben we praktische informatie voor u verzameld. Als uw kind al een leerling is van de Cirkel kunt u ook gebruik maken van Social Schools, waarin de weekberichten, foto’s en video’s, het Cirkelnieuws en de agenda van alle activiteiten terug te vinden is!

Lees op deze pagina verder over:

Vakanties en studiedagen 2020/2021

Vakantie
Herfstvakantie              10 oktober 2020      –     18 oktober 2020
Kerstvakantie               19 december 2020  –     03 januari 2021
Voorjaarsvakantie        20 februari 2021      –     28 februari 2021
Paasvakantie               02 april 2021           –     05 april 2021
Meivakantie                  26 april 2021          –      09 mei 2021
Hemelvaart                  13 mei 2021          –        14 mei 2021
Pinksteren                    24 mei 2021           –      24 mei 2021
Zomervakantie               9 juli 2021             –      22 augustus 2021

Studiedagen
Maandag 19 oktober 2020
Donderdag 26 november 2020
Vrijdag 19 februari 2021
Woensdag 14 april 2021
Dinsdag 15 juni 2021 (was 8 juni!)

Vakanties en studiedagen 2021/2022

Vakantie
Herfstvakantie              18 oktober 2021      –     22 oktober 2021
Kerstvakantie               27 december 2021  –     07 januari 2022
Voorjaarsvakantie        21 februari 2022      –     25 februari 2022
Paasvakantie               15 april 2022           –      18 april 2022
Meivakantie                  25 april 2022           –      06 mei 2022
Hemelvaart                   26 mei 2022            –      27 mei 2022
Pinksteren                    6 juni 2022
Zomervakantie             15 juli  2022             –      28 augustus 2022

Studiedagen
Donderdag 14 oktober 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 10 januari 2022
Dinsdag 15 februari 2022
Vrijdag 22 april 2022
Woensdag 22 juni 2022

Schoolgids

We maken jaarlijks een schoolgids met daarin belangrijke informatie over het reilen en zeilen op de Cirkel. Ook kunt u deze informatie over de school vinden via www.allescholenopdekaart.nl 

AVG

De Cirkel hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor haar leerlingen en personeel. De schooldirectie en het personeel dragen zorg voor de privacy en de veiligheid voor alle leerlingen in de school en haar omgeving gedurende de schooldag.

Vanwege de komst van de AVG hebben wij ons privacy- en veiligheidsbeleid hierop aangepast. Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en hun ouders* en willen u graag informeren hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Ziekmelden en verlof aanvragen


Ziek of naar de dokter
We vernemen graag via Social Schools voor 08:00 uur dat uw kind afwezig is. De leerkracht kan er dan bij de start van de dag rekening mee houden. Als we geen afwezigheidsbericht hebben ontvangen bellen we na voor 09:00 uur.

Verlof en verzuim
De gemeente Haarlem houdt samen met de inspectie van Onderwijs streng toezicht op het verzuim van het onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden kan zijn, waarom een kind te laat op school komt, of een dag(deel) niet op school kan zijn. Er zijn vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de overheid vastgesteld.

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u via Social Schools verlof aanvragen. Indien dat niet lukt kunt u bij de administratie een aanvraagformulier aanvragen.

De aanvraag moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, 6 weken voor de datum indienen, compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de persoon die het besluit genomen heeft.

Wanneer leerling ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan er toe besluiten een proces verbaal op te maken.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de opvang van onze leerlingen voor en na schooltijd werken we samen met Kinderopvang OpStoom. In onze school delen we meerdere ruimtes waardoor de opvang vertrouwd aanvoelt. 

Kinderen zijn vanaf 7.30 uur welkom in de gezellige BSO-ruimte. Gaat je kind naar de voorschoolse opvang? Dan zorgt een medewerker van Op Stoom ervoor dat uw zoon of dochter daarna op tijd in de klas is. En als school uit gaat, gaat de BSO aan. En hoe!

Op Stoom heeft diverse aantrekkelijke ruimtes van school tot de beschikking. Dit betekent dat ‘chef-koks in de dop’ hun hart kunnen ophalen in de keuken, energiekelingen gaan los in de gymzaal, buitenbazen snuiven het groen op In onze natuurtuin en boekjes lezen, spelletjes doen of gewoon uitgebreid chillen kan in de BSO-ruimte van Op Stoom.


BSO Coördinator
Naomi Niesten
06-21644197
bsodecirkel@opstoom.nl

Clustermanager
patricia.starrenburg@opstoom.nl

Wijzigingen of vragen over je inschrijving?
planning@opstoom.nl

Andere partners in BSO: