Praktisch

Op deze pagina hebben we praktische informatie voor u verzameld. Als uw kind al een leerling is van de Cirkel kunt u ook gebruik maken van Social Schools, waarin de weekberichten, foto’s en video’s, het Cirkelnieuws en de agenda van alle activiteiten terug te vinden is!

Lees op deze pagina verder over:


Vakanties en studiedagen 2023/2024

Vakantie
Zomervakantie              21 juli  2023                –         3 september 2023
Herfstvakantie               21 oktober 2023         –        29 oktober 2023
Kerstvakantie                23 december 2023     –        08 januari 2023
Voorjaarsvakantie         17 februari 2024         –        25 februari 2024
Paasvakantie                29 maart 2024            –         1 april 2024
Meivakantie                   27 april 2024              –        12 mei 2024
Pinksteren                     20 mei 2024
Zomervakantie              19 juli  2024                –         1 september 2024

Studiedagen
Woensdag 20 september 2023
Vrijdag 20 oktober 2023
Woensdag 29 november 2023
Donderdag  1 februari 2024
Maandag 26 februari 2024
Dinsdag 2 april 2024
Maandag 17 juni 2024

Tot 12.00 uur les
Woensdag 15 mei

 

Vakantie schooljaar 2024-2025
Zomervakantie              19 juli 2024                –         1 september 2024
Herfstvakantie               26 oktober 2024         –        3 november 2024
Kerstvakantie                21 december 2024     –        05 januari 2025
Voorjaarsvakantie         15 februari 2025         –        23 februari 2025
Meivakantie                  18 april 2025              –        5 mei 2025
Hemelvaartsdag           29 mei 2025
Tweede Pinksterdag     9 juni 2025
Zomervakantie              12 juli 2025                –         24 augustus 2025

 

Studiedagen schooljaar 2024-2025
Maandag 30 september 2024
Maandag 4 november 2024
Vrijdag 6 december 2024
Woensdag 22 januari 2025
Donderdag 6 februari 2025
Dinsdag 1 april 2025
Dinsdag 10 juni 2025

 


Schoolgids

We maken jaarlijks een schoolgids met daarin belangrijke informatie over het reilen en zeilen op de Cirkel. Ook kunt u deze informatie over de school vinden via www.allescholenopdekaart.nl 


AVG

De Cirkel hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor haar leerlingen en personeel. De schooldirectie en het personeel dragen zorg voor de privacy en de veiligheid voor alle leerlingen in de school en haar omgeving gedurende de schooldag.

Vanwege de komst van de AVG hebben wij ons privacy- en veiligheidsbeleid hierop aangepast. Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en hun ouders* en willen u graag informeren hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Binnen Social schools kunt u aanvinken voor welke doelen we beeldmateriaal van uw kind mogen delen. Dat kan u ter alle tijden aanpassen.


De gezonde school

Gezondheid vinden wij belangrijk op onze school. Hieronder valt ook gezonde voeding. Met onze schoolafspraken over gezonde voeding leveren we een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Ook werken we samen met de GGD en de schoolarts om overgewicht bij kinderen te voorkomen. De school biedt naast de regulieren gymlessen en beweegmomenten tijdens de lessen, activiteiten aan als zwemgymlessen en ’Fit en Gezond’.

We stimuleren en enthousiasmeren gezonde voeding op school maar dwingen het niet af. Uiteindelijk zijn de ouders verantwoordelijk voor de voeding van hun kind(eren). Wanneer daar aanleiding toe is kan de leerkracht de schoolnorm bespreekbaar maken maar dat doen we altijd middels persoonlijk contact. Bij twijfel stemt de leerkracht dit af met directie.  We geven geen eten mee naar huis wanneer het niet past binnen onze richtlijnen, traktaties kunnen, na uitdelen, wel meegegeven worden.

Tussendoortjes
Een pauzehapje is een tussendoortje en is niet bedoeld als een maaltijd. Fruit en groente zijn de norm op school.

Bij het tienuurtje zien wij dus liever geen (chocolade) koeken, snoep of repen. Hieronder vindt u een aantal tips voor ouders voor het meegeven van een tussendoortje:

 • Geef kinderen iets mee dat niet té groot is.
 • Geef kinderen iets mee waar niet te veel calorieën in zitten
 • Geef kinderen één evergreen of volkoren biscuit mee i.p.v. een pakje waar er meerdere in zitten.
 • Inspiratie nodig? Denk aan komkommer/cherrytomaatjes/radijsjes/worteltjes/reepjes paprika/bessen/noten.

Gezonde lunch

Een gezonde lunch bestaat uit boterhammen, met daarbij (eventueel) wat fruit of groente. De gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg. Als drinken adviseren we water of halfvolle en magere zuivelproducten. Snoep, chocolade of chips in de broodtrommel zijn niet toegestaan.

Tips voor de broodtrommel

 • Brood (liefst volkoren of bruin)
 • Dun belegd met zoet/hartig beleg
 • Aangevuld met een stuk fruit of een stuk groente (komkommer/cherrytomaatjes/radijsjes/worteltjes/reepjes paprika)

 

Drinken op school

Water is de beste dorstlesser! Daarom willen wij adviseren om uw kind als tussendoordrank water mee te geven. Melk kan uiteraard ook, het is voor de leerkracht echter niet haalbaar om dit altijd koel te bewaren.

Energydranken bevatten veel suiker en cafeïne en kunnen klachten als rusteloosheid, concentratieproblemen en slaapproblemen veroorzaken. Deze drankjes zijn in school, op het schoolplein en op kamp niet toegestaan.

Trakteren

Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn.

Chips zien we liever niet als traktatie. Het kan zijn dat traktaties niet tijdens schooltijd worden genuttigd maar mee naar huis gegeven worden zodat u als ouder zelf het moment kunt bepalen wanneer uw kind het nuttigt.

De leerkracht ontvangt graag dezelfde traktatie als de leerlingen.
Neem bij het bedenken van traktaties de volgende punten mee;

 • Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is;
 • Kies bij voorkeur een gezonde traktatie;
 • Denk eens aan niet-eetbare traktaties;
 • Hartige traktaties bevatten vaak veel vet wat niet goed is voor de gezondheid;
 • waterijsjes zijn caloriearm

Schoolreisje
Het schoolreisje is voor veel kinderen één van de hoogtepunten van het jaar. Natuurlijk is het leuk om dan iets lekkers mee te nemen. We willen u wel vragen de hoeveelheid beperkt te houden en ook te denken aan de gezondere keuzes, zoals bijvoorbeeld snoeptomaatjes of een appel.

Sportieve activiteiten

Deelname aan sportieve activiteiten zoals schoolvoetbaltoernooien juicht de school toe. Voor kinderen is het meedoen aan zulke sportactiviteiten een hele prestatie en een tussendoortje en/of een beloning hoort daarbij. We willen u vragen een gezond tussendoortje mee te geven, zoals bijvoorbeeld snoep tomaatjes of een mandarijn. Tijdens de sportdag zorgt de school voor een gezond tussendoortje.  Het drinken van water wordt ook bij deze activiteiten gestimuleerd.


Ziekmelden en verlof aanvragen


Ziek of naar de dokter
We vernemen graag via Social Schools voor 08:00 uur dat uw kind afwezig is. De leerkracht kan er dan bij de start van de dag rekening mee houden. Als we geen afwezigheidsbericht hebben ontvangen bellen we rond 09:00 uur.

Verlof en verzuim
De gemeente Haarlem houdt samen met de inspectie van Onderwijs streng toezicht op het verzuim van het onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden kan zijn, waarom een kind te laat op school komt, of een dag(deel) niet op school kan zijn. Er zijn vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de overheid vastgesteld.

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u via Social Schools verlof aanvragen. Indien dat niet lukt kunt u bij de administratie een aanvraagformulier aanvragen.

De aanvraag moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, 6 weken voor de datum indienen, compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de persoon die het besluit genomen heeft.

Wanneer leerling ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan er toe besluiten een proces verbaal op te maken.


Voor- en naschoolse opvang

Voor de opvang van onze leerlingen voor en na schooltijd werken we samen met Kinderopvang OpStoom. In onze school delen we meerdere ruimtes waardoor de opvang vertrouwd aanvoelt. 

Kinderen zijn vanaf 7.30 uur welkom in de gezellige BSO-ruimte. Gaat je kind naar de voorschoolse opvang? Dan zorgt een medewerker van Op Stoom ervoor dat uw zoon of dochter daarna op tijd in de klas is. En als school uit gaat, gaat de BSO aan. En hoe!

Op Stoom heeft diverse aantrekkelijke ruimtes van school tot de beschikking. Dit betekent dat ‘chef-koks in de dop’ hun hart kunnen ophalen in de keuken, energiekelingen gaan los in de gymzaal, buitenbazen snuiven het groen op In onze natuurtuin en boekjes lezen, spelletjes doen of gewoon uitgebreid chillen kan in de BSO-ruimte van Op Stoom.


BSO Coördinator
Naomi Niesten
06-21644197
bsodecirkel@opstoom.nl

Clustermanager
patricia.starrenburg@opstoom.nl

Wijzigingen of vragen over je inschrijving?
planning@opstoom.nl

Andere partners in BSO: