Praktisch

Op deze pagina hebben we praktische informatie voor u verzameld. Als uw kind al een leerling is van de Cirkel kunt u ook gebruik maken van Social Schools, waarin de weekberichten en de agenda van alle activiteiten terug te vinden is.

Vakanties en studiedagen 2020/2021

Vakantie
Herfstvakantie              10 oktober 2020      –     18 oktober 2020
Kerstvakantie               19 december 2020  –     03 januari 2021
Voorjaarsvakantie        20 februari 2021      –     28 februari 2021
Paasvakantie               05 april 2021           –     05 april 2021
Meivakantie                  26 april 2021          –      09 mei 2021
Pinksteren                    24 mei 2021           –      24 mei 2021
Zomervakantie               9 juli 2021             –      22 augustus 2021

Studiedagen
Maandag 19 oktober 2020
Donderdag 26 november 2020
Vrijdag 19 februari 2021
Woensdag 14 april 2021
Dinsdag 8 juni 2021

Schoolgids

We maken jaarlijks een schoolgids met daarin belangrijke informatie over het reilen en zeilen op de Cirkel. Ook kunt u deze informatie over de school vinden via www.allescholenopdekaart.nl 

 

Ziekmelden en verlof aanvragen


Ziek of naar de dokter
We vernemen graag via Social Schools voor 08:00 uur dat uw kind afwezig is. De leerkracht kan er dan bij de start van de dag rekening mee houden. Als we geen afwezigheidsbericht hebben ontvangen bellen we na voor 09:00 uur.

Verlof en verzuim
De gemeente Haarlem houdt samen met de inspectie van Onderwijs streng toezicht op het verzuim van het onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden kan zijn, waarom een kind te laat op school komt, of een dag(deel) niet op school kan zijn. Er zijn vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de overheid vastgesteld.

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u via Social Schools verlof aanvragen. Indien dat niet lukt kunt u bij de administratie een aanvraagformulier aanvragen.

De aanvraag moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, 6 weken voor de datum indienen, compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de persoon die het besluit genomen heeft.

Wanneer leerling ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan er toe besluiten een proces verbaal op te maken.