ā†‘

Huiswerk op de Cirkel

Bij De Cirkel geven wij huiswerk aan de kinderen mee vanaf groep 6. Vanaf groep 3 wordt het thuis lezen gestimuleerd en in groep 4 en 5 worden er tafels thuis geoefend. De leerkracht van de groep houdt u hierover op de hoogte.

Waarom
Het meegeven van huiswerk doen wij in de groepen 6 t/m 8 om de kinderen te leren dat zij thuis soms aan de slag moeten voor school. Dit kan gaan over iets voorbereiden, iets maken of iets leren. Hierbij is het belangrijk dat zij leren om hun werk te plannen. We gaan ervan uit dat de kinderen hierbij door de ouder(s)/verzorger(s) geholpen worden. In groep 8 verwachten wij dat de kinderen vanaf het begin van het schooljaar een agenda bij zich hebben. Dit is een heen-en-weer document dat mee naar school gaat, wordt bijgewerkt, mee naar huis gaat en thuis wordt bekeken.


Hieronder het overzicht van het te verwachten huiswerk:

Groep 6:

Zaakvakken: samenvatting & begrippen per thema en topografie per thema om te leren voor een toets (bij de toetsen in groep 6 laten wij voor de beoordeling de spelling niet meetellen).

Begrijpend lezen: om de week digitaal via Nieuwsbegrip het maken van vragen bij een andere tekst en het maken van de opdrachten bij woordenschat. Deze lessen sluiten aan bij de les die in de klas besproken is.

Groep 7:

Zaakvakken: samenvatting & begrippen per thema en topografie per thema om te leren voor een toets (bij de toetsen in groep 7 laten wij voor de beoordeling de spelling niet meetellen, maar letten wij wel op de hoofdletters bij de topografische namen).

Engels: woordjes om te leren van NL naar E en van E naar NL, deze moeten ook correct geschreven kunnen worden.
Begrijpend lezen: om de week digitaal via Nieuwsbegrip het maken van vragen bij een andere tekst en het maken van de opdrachten bij woordenschat. Deze lessen sluiten aan bij de les die in de klas besproken is.

Groep 8:

Zaakvakken: samenvatting & begrippen per thema en topografie per thema om te leren voor een toets (bij de toetsen in groep 8 laten wij voor de beoordeling de spelling niet meetellen, maar letten wij wel op de hoofdletters bij de topografische namen).

Engels: woordjes om te leren van NL naar E en van E naar NL, deze moeten ook correct geschreven kunnen worden. Engelse zinnen waarvan de grammatica in de lessen besproken is. De leerlingen moeten een zin kunnen aanvullen, of een ontbrekend woord kunnen invullen.

Begrijpend lezen: om de week digitaal via Nieuwsbegrip het maken van vragen bij een andere tekst en het maken van de opdrachten bij woordenschat. Deze lessen sluiten aan bij de les die in de klas besproken is.


Mondelinge vaardigheden


Mondelinge vaardigheden worden vanaf groep 5 extra geoefend door presentaties te geven voor de eigen groep door een leerling. Hierin hebben wij een bepaalde opbouw:

In groep 5 houden de kinderen een boekbespreking en een presentatie (dit mag samen) over een onderwerp dat zij zelf mogen kiezen.

In groep 6 houden de kinderen een uitgebreidere boekbespreking en een presentatie (dit mag samen) over een onderwerp dat aansluit bij het vak natuur & techniek.

In groep 7 houden de kinderen een nieuwskring, maken en presenteren zij een boekenbox en houden zij een presentatie (dit mag samen) over een onderwerp dat aansluit bij het vak geschiedenis.

In groep 8 houden de kinderen een nieuwskring en een presentatie (dit mag samen) over een onderwerp dat aansluit bij het vak aardrijkskunde. Voorafgaande aan de presentatie maken de kinderen een werkstuk over het onderwerp (ook dit mag samen).

 


Afstemming met ouders

In alle groepen zal wel eens, om verschillende redenen, iets veranderen in het huiswerk of de presentaties. Wij zullen daarvan de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte brengen in een groepsbericht.

Mocht het voor een leerling nodig zijn om bepaalde schoolse zaken extra thuis te oefenen, dan zal dit altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) gebeuren, voordat er schoolwerk mee naar huis genomen wordt.

Als er bij een leerling thuis geen mogelijkheid is om te leren, of om schoolwerk voor te bereiden of te maken, dan bieden wij de leerling de mogelijkheid om dit op school te doen. Ook dit bespreken wij vooraf met de ouder(s)/verzorger(s).