Kwaliteit van ons onderwijs

 
1. Waardering van leerkrachten.

Een aantal keren per jaar evalueert het team het didactisch en pedagogisch (tussen-)resultaat van de groepen. Daaruit blijkt welke ontwikkelpunten ons onderwijs heeft verbeterd en welke punten nog aandacht nodig hebben. Tweejaarlijks helpt een specifieke vragenlijst ons hierbij.

2. Waardering ouders/verzorgers en leerlingen

We vragen ouders zitting te nemen in de MR of OR en te participeren waar kan (vraag en aanbod). Tweejaarlijks helpt een specifieke vragenlijst ons hierbij. We verwerken de opbrengst, bespreken deze met de MR, het team en leggen bespreekpunten op tafel in het ‘oudercafé’. Het oudercafé staat open voor elke ouder en vooraf worden de bespreekpunten gepubliceerd. Het cafe opent twee keer per jaar haar deuren. We weten op deze manier hoe de ouders tegen het onderwijs en de school aankijkt. Voor ons is deze samenwerking belangrijk om te kunnen optimaliseren.

Vanaf groep 6 vragen we onze leerlingen een tevredenheidslijst in te vullen. In deze lijst is ruimte voor persoonlijke feedback. De verwerking van de opbrengsten is gelijk aan die van de ouders/verzorgers.

Leerlingen van De Cirkel kiezen een vertegenwoordiger (vanaf groep 3) voor de Leerlingenraad. Deze raad vertegenwoordigt alle klassen en is gesprekspartner van het team, zowel van raad naar team als omgekeerd.

3. Waardering externen

We krijgen ook waardering van externen. Stichting Spaarnesant, ons schoolbestuur, voert interne audits uit op haar scholen. Daarnaast kan de onderwijsinspectie de school bezoeken. Externe waardering leidt ook tot verbetering.

4. Leeropbrengsten en evaluaties

Op onze school brengen we alle leeropbrengsten in kaart door middel van analyses van toetsen, observaties, onderzoek, gesprekken en het leerlingvolgsysteem (ESIS). Hulpmiddel hiervoor is het 4D systeem (data – duiden – doelen – doen). De analyses stellen ons in staat de individuele ontwikkeling, de groepsontwikkeling en de schoolontwikkeling te volgen. Als de leerling zich ontwikkelt volgens verwachting dan is dit voor ons een bevestiging van goede aanpak. Bij afwijkingen volgt een diepte analyse en nemen we de benodigde stappen om de ontwikkeling te beïnvloeden.

Kwaliteitsverbetering

Overkoepelend en ondersteunend bij onze aanpak is de constante ontwikkeling van het voltallige team. Het doen van consultaties, volgen van scholing, geven van team-teaching, begeleiding en functioneringsgesprekken zorgen voor een constante cirkel van verbeteren.