De Cirkel wil een Daltonschool worden!

Wij worden blij van kinderen die ‘aan’ staan

We willen dat kinderen leren leuk vinden, zelf keuzes kunnen maken, succes-ervaringen beleven maar ook leren van hun fouten! We willen het kind vaker centraal stellen en de ruimte geven in ons onderwijs. We willen een school zijn waar je als kind jezelf leert kennen en het bruist van de energie.  

Op De Cirkel zijn we constant bezig met onderwijsontwikkeling. De keuze voor IPC is een belangrijke geweest en nu ligt er een nieuwe fundamentele keus voor waar we ontzettend enthousiast van worden. 

Wij denken dat het goed is om alle bovenstaande ambities samen te brengen in een concept wat ons past, de ontwikkeling op gang houdt en zorgt voor doorgaande lijnen! Dat concept hebben we gevonden in het Daltononderwijs en de mogelijkheden die dat biedt. 

Onze ontwikkeling zijn in lijn met de Dalton filosofie. Het is goed kleur te bekennen als school en ons te onderscheiden! De steun van de MR hebben we maar we nemen u daar ook graag in mee. 

Het team van De Cirkel

Hoe ziet dat er uit in de praktijk?

 • De juf en meesters geven nog steeds instructies, soms aan de klas, soms aan kleine groepjes.
 • Kinderen moeten vaker keuzes maken en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat oefenen we met ze en dat zal met vallen en opstaan gaan.
 • De kinderen krijgen eigen taken en meer keuzemogelijkheid. 
 • Het leerproces wordt belangrijker dan het resultaat. ‘Hoe heb je iets gedaan, wat is gelukt, wat betekent dat voor de volgende keer?’
 • Kinderen die dat aankunnen krijgen wat meer vrijheid, met duidelijke grenzen en kaders. Als ze dat kunnen mogen ze op momenten bijvoorbeeld een eigen werkplek kiezen of een moment kiezen om een opdracht maken.
 • Samenwerken wordt belangrijker. Met je maatjes in de klas maar soms ook door het begeleiden van jongere kinderen.
 • De Cirkel blijft de Cirkel! Kinderen zitten nog steeds in een jaargroep, we worden geen ‘leerpleinenschool’.
 • We blijven een openbare school waar alle kinderen welkom zijn.
 • IPC en thematisch werken past uitstekend binnen het Dalton onderwijs, daar gaan we mee door.

Wat denken de leerkrachten en kinderen?

De leerkrachten zijn positief over deze ontwikkeling. Een onderzoek, inspiratiemoment, verdiepend gesprek en stemming heeft geleid tot unanieme instemming.

Enkele uitspraken:

‘Wat zou het fijn zijn om in groep 8 een groep kinderen te hebben die nog zelfstandiger en zelfredzamer is’.

‘Die zelfredzaamheid moeten we ze wel leren. Dat begint al vanaf groep 1-2 en moeten we met z’n allen doen!’

‘We moeten alle kinderen kunnen blijven zien en begeleiden, we zullen dus goed moeten kijken wat ieder kind nog te leren heeft!’

‘ Lijkt me wel fijn als ik wat meer zelf kan kiezen’.

‘We nemen wel de tijd om het goed neer te zetten, toch? ‘

‘Heel veel dingen doen we al op school, dit past bij ons!’

‘Interessant om op andere scholen te kijken en van elkaar te leren’

‘Fijn dat we een Dalton school kunnen zijn maar wel onze eigen identiteit kunnen behouden’.

‘Laten we nog meer naar het kind kijken en luisteren. Sommigen kunnen het vaak al zelf!’.

Wanneer en hoe?

Je wordt niet zomaar een Daltonschool. Als alle seinen op groen staan worden we lid van de vereniging en gaan we een implementatieplan opstellen. Scholing is daar ook een onderdeel van. Die implementatie mag maximaal 5 jaar duren en wordt afgesloten met een visitatie door de Daltonvereninging. Pas dan zijn we officieel een Dalton school.

Ons perspectief:

 • Eind 2023 instemming en draagvlak verzamelen.
 • Begin 2024 willen we lid worden van de daltonvereninging
 • Voorjaar 2024 Daltonplan indienen en Aspirant-lid worden.
 • 2025/2026 Certificering

Raadpleging vanuit de MR

De MR is positief over deze ontwikkeling en denkt dat het de school helpt om richting de toekomst de goede dingen te doen. Het kiezen voor een concept als Dalton vraagt ook instemming van de ouders van de school. Daarom zal de MR zij een ouderraadpleging houden waardoor ze kunnen onderzoeken of er een meerderheid is voor deze aanpassing.

De ouderraadpleging organiseren we via Social Schools van 7 tot 14 december. Iedereen die gekoppeld is aan social schools kan een stem uitbrengen.

Mocht u meer willen weten over de keuze en de inhoud van het Daltononderwijs, dat kunt u hier lezen. Danny heeft ook een aantal momenten geprikt waarbij u van harte uitgenodigd bent om vragen te stellen!

 • Donderdag 30 november om 08.30 of 16.00 uur
 • Maandag 4 december 08.30 of 14.00 uur.