De Cirkel weer voldoende!

De inspectie heeft ons vandaag bezocht en ons laten weten dat de onderwijskwaliteit op orde is. We gingen vol vertrouwen deze dag tegemoet maar toch is het erg fijn om te horen dat we op de goede weg zijn en ons onderwijs als voldoende wordt beoordeeld! We hangen de vlag niet uit voor een voldoende maar we proosten nog wel even vanmiddag!

Er is ontzettend hard gewerkt de afgelopen twee jaar. We willen Francis, Celeste, Baukje, Wouter, Ilona, Suzanne, Sophie en het bestuur van Spaarnesant bedanken voor hun aandeel, inzet en betrokkenheid. Ook de MR heeft altijd op een positief kritische manier meegedacht. Bovenal bedanken we de leerkrachten en ondersteuners die dag in, dag uit aan de slag zijn om de lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het niveau en belevingswereld van uw kinderen. Het is fijn dat de inspectie dat op waarde geschat heeft!

De voldoende is mooi en geeft aan dat de basis op orde is. Dat betekent natuurlijk niet dat we nu op onze lauweren kunnen gaan rusten. We stellen als doel ons onderwijs continu te verbeteren en kindgerichter te maken. Of dat uiteindelijk tot de waardering ‘goed’ gaat leiden zal de toekomst leren. Het is voor ons geen directe ambitie maar zou zomaar een gevolg kunnen zijn van de positieve flow waar we nu inzitten.

We hopen dat u als ouders de komende tijd steeds vaker kunt zien dat we mooie stappen blijven maken. We willen ook u bedanken voor de positieve feedback en opbouwende kritiek. Samen maken we van de Cirkel een school waar we trots op kunnen zijn!