Het Erasmus project


In de week van 4 december hebben wij vijf Turkse leerkrachten op de Cirkel ontvangen vanuit Bursa, Turkije. Via het Europees mobiliteitsprogramma, het Erasmus project, hebben zij een subsidie gekregen om 1 week in Haarlem scholen te bezoeken. Het doel is om te zien hoe ons onderwijssysteem hier werkt en wat zij mee kunnen nemen naar land van herkomst. Een project waar leren van elkaar centraal staat.

In deze korte tijd hebben deze leerkrachten verschillende Spaarnesant scholen bezocht, het sinterklaasfeest meegemaakt en zelfs een tekenworkshop gegeven aan onze kinderen in groep 7. Zeer waardevol om de verschillen en overeenkomsten uit te wisselen met elkaar.

We kijken positieve terug naar deze waardevolle uitwisseling en wensen de Turkse collega’s, Emel Kara, Sadik Dogan, Arzu Asa, Gülsah Sensoy en Esin Yalçin veel succes met het nog beter vormgeven van hun onderwijs in Bursa, Turkije.