Groep 8 leerlingen gelukkig toch naar open dagen VO

De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in onze regio hebben over de verruiming van mogelijkheden voor een schoolbezoek door leerlingen van groep 8 die spoedig een keuze gaan maken voor het voortgezet onderwijs overeenstemming bereikt.

Concreet betekent dit:

  • In de komende periode zullen alle scholen voor voortgezet onderwijs invulling geven aan het bieden van een gelegenheid om leerlingen van groep 8 de school te laten bezoeken.
  • De wijze waarop iedere school dit doet kan verschillen. Scholen maken op hun website bekend op welke manier, op welk moment en hoe de aanmelding hiervoor kan geschieden.
  • De manier waarop scholen dit doen zal beperkt zijn qua tijd en omvang, waarbij de Corona basismaatregelen strikt worden gevolgd. Hierbij zal ook het beperken van het aantal contactmomenten in acht genomen worden.
  • Ook zullen scholen er zorg voor dragen dat deze schoolbezoeken plaatsvinden op het moment dat er geen onderwijs aan leerlingen plaatsvindt (het gebouw is zoveel mogelijk leeg).  Hierdoor is het mogelijk een beperkte groep van basisschoolleerlingen van groep 8 tegelijk in het gebouw aanwezig te hebben.