Informatiemomenten

Benieuwd naar onze school? Normaal gesproken organiseren we iedere zes weken is een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders waar u geïnformeerd kunt worden en een rondleiding door de school kunt krijgen. De rondleiding wordt gezamenlijk gedaan met kinderen van onze school.

Vanwege de Corona richtlijnen kunnen we deze informatiebijeenkomsten helaas niet organiseren. Toch willen we u graag een indruk geven van onze gave school. Dat doen we op een aantal manieren!

 

 

Kijk een dagje mee met Juf Isabelle in groep 8. Michiel Witlox maakte een prachtig fotoverhaal.

Kijk een dagje mee met Juf Anita in groep 1/2. Michiel Witlox maakte een prachtig fotoverhaal.

 

We zijn druk bezig het onderwijs na de meivakantie vorm te geven, we zijn blij dat we weer met de kinderen aan de slag kunnen! Wij hebben het niet over leerachterstanden maar gaan onderwijs maken vanuit een nieuwe beginsituatie! In deze vlog geven de leerkrachten daar een beeld van! (verschijnt binnenkort!)

 

Veel informatie over de school is terug te vinden via de website Scholen op de Kaart.

Heeft u toch nog vragen, behoefte aan een videocall of gewoon een ouderwets telefoongesprek. We horen het graag! Laat hieronder uw bericht achter.

  • Aanmeldformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Coronacrisis en plaatsingsbeleid
(update 28 april 2020)

Als gevolg van de Coronacrisis is besloten om de toewijzing van de plaatsen aan kinderen geboren in de maanden december 2016 t/m maart 2017 te verplaatsen naar juni a.s. In tegenstelling tot de data die in de brochure “Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem” staan, kunt u t/m dinsdag 26 mei a.s. het aanmeldformulier inleveren. U zal dan uiterlijk 10 juni bericht ontvangen van de school waar uw kind geplaatst kan worden.

Inleveren van het aanmeldformulier
Omdat de school voorlopig niet toegankelijk is, kunt u uw aanmeldformulier bij voorkeur per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) inleveren, maar het kan ook per post of in de brievenbus van de school. Als u van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij u hierbij ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres waar u het formulier naartoe kunt sturen is ella.vanden.bogaard@obscirkel.nl

 


Inschrijven

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en worden alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Na bevestiging van plaatsing op OBS De Cirkel

Staat uw kind ingeschreven bij De Cirkel, dan ontvang u vier maanden voor zijn vierde verjaardag een ouderformulier. In dat ouderformulier vragen wij u het een en ander te vertellen over uw kind, zoals zijn ontwikkeling en interesses. Op basis van deze informatie en de informatie (die met uw toestemming) naar school wordt gestuurd vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, wordt u kind ingedeeld in één van onze kleutergroepen. Ongeveer zes weken voordat u kind vier jaar wordt, belt de leerkracht van de groep waarin uw kind komt om wen-afspraken te maken. Deze wen-afspraken vinden plaats in de laatste twee weken voordat u kind bij ons op school komt. Uw kind komt dan een aantal dagdelen wennen op school. Is uw kind tot vier weken vóór, of in de zomervakantie jarig, dan is het in het belang van uw kind soms beter om af te wijken van de wen-procedure. De leerkracht zoekt dan samen met u naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkomstgesprek.

Overplaatsen vanuit een andere school naar De Cirkel

Als u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school naar De Cirkel, dan kun u een afspraak maken met de directeur Francis Schruer voor een kennismakingsgesprek. Vóór definitieve plaatsing nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind op dat moment zit.

Besluit over toelating

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. De directeur beslist over de toelating. Wordt uw kind niet toegelaten, dan ontvang u een schriftelijke uitleg over de afwijzing en de argumenten die daartoe geleid hebben. Tegen dit besluit kun u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.