Kinderboekenweek!

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van “Worden wat je wil”, dromen over later en dat je alles kunt worden wat je wilt, van boswachter tot YouTube-er. De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken om boeken te lezen.

De Kinderboekenweek vindt op school plaats van 6 tot en met 13 oktober.

In deze week vinden er op school allerlei lees-, en boekenactiviteiten plaats rondom het thema beroepen. We laten zo veel mogelijk lessen op dit thema aansluiten en hebben een aantal schoolbrede activiteiten gepland. In deze mail leest u meer over een aantal van deze activiteiten, waar we ook uw betrokkenheid en hulp voor vragen.

Woensdag 6 oktober is de centrale opening. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen, passend bij een beroep/ iets wat je wil worden. Jongere kinderen mogen nog lekker “spider-person” of als prins(es) komen, oudere kinderen kunnen misschien iets realistischer verkleed gaan. Misschien kun je je verkleden als verpleger, professor, timmerman, kunstenaar of kapitein!

We zijn benieuwd naar de toekomstdromen van de kinderen!

Deze dag maken we ook een fotocollage van de verklede kinderen, zij presenteren hun toekomstdroom in de collage. Deze zullen in de Social Schools van de groep geplaatst worden.

Woensdag 13 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. Na een speurtocht door de school met tutormaatjes, is er na schooltijd een boekenmarkt op het plein. De boekenmarkt is geopend van 14.00 uur tot 14.30 uur. Bij regen zal de boekenmarkt in de speelzaal zijn.

Wij doen hiervoor een oproep:

  • Heeft uw kind thuis boeken die niet meer gepakt worden en een tweede leven verdienen, lever ze dan op school in! U kunt de boeken tot 11 oktober inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
  • Wij verkopen alle boeken op de boekenmarkt van 13 oktober voor €0,50 of €1,- aan alle leerlingen van de Cirkel.
  • Met het geld dat hiermee opgehaald wordt kopen wij weer nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.
  • Mochten er niet voldoende boeken verzameld worden om een boekenmarkt mee te houden, dan zullen de ingeleverde boeken in de schoolbieb of in de zwerfboekenkast aan hun nieuwe leven beginnen.

De tweede vraag die wij u willen stellen is de volgende:

  • Wij nodigen ouders/familieleden/vrienden in de klas uit om een gastles te geven over hun beroep.

Lijkt het u leuk, of kent u iemand die het leuk lijkt om over een beroep aan de klas te komen vertellen, meld u dan aan bij de groepsleerkracht van uw eigen kind. In de mail ontvangen wij graag informatie over: het beroep, de beschikbare dag + tijd om op school te komen vertellen en de groep(en) waar u aan wilt vertellen.

Tot slot:

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Zo werkt het:

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school.

De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de leerkrachten.Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen!