Movemates op het plein

De stageweken zijn afgerond met onze MoveMates uit groep 7. Vanaf deze week zullen er op dinsdag en vrijdag in de pauze drie MoveMates op het plein lopen!

Wat doen de MoveMates nou precies? De MoveMates stimuleren en activeren de sportactiviteiten op het schoolplein. Ze hebben geoefend met het uitzetten en begeleiden van spelactiviteiten en doen dat ontzettend leuk!

Ook zullen ze kinderen helpen die hulp nodig hebben. Ze zorgen voor een aangename sfeer op het plein. Alle kinderen kunnen op het plein vragen stellen aan de MoveMates of om hulp vragen waar dit nodig is!