MR Update 19 jan 2021

Op 19 januari hebben we als MR weer ons eerste overleg van het nieuwe jaar gehad. Uiteraard hadden wij, net als jullie waarschijnlijk, gehoopt dat alles inmiddels weer een beetje bij het oude zou zijn. Gelukkig gaat school nu snel weer open.

Ondertussen draait het afstandsonderwijs van de Cirkel op volle toeren. We horen van de leerkrachten dat het goed gaat en dat ze met de leerlingen dagelijks contact hebben.  Heel fijn en heel knap hoe zij dat voor elkaar boksen. We horen echter ook dat dit zeker niet vanzelf gaat. Het kost de leerkrachten veel tijd en energie om dit voor elkaar te krijgen, wat ze gelukkig met alle liefde doen.

De school heeft ondertussen nog steeds een opdracht van de onderwijsinspectie. Als MR worden wij betrokken bij de voortgang en wij merken dat er hard aan gewerkt wordt.  Als MR zijn we blij met de vaste aanstelling van Danny als schooleider.  We hebben dan ook het volste vertrouwen in de directie en het gehele team van De Cirkel en gaan ervan uit dat de inspanningen die geleverd en de stappen die gezet worden de volgende keer wel op waarde worden geschat door de inspectie.

Op de achtergrond wordt er uiteraard ook naar de langere termijn gekeken. Hiervoor is onder andere een school ondersteuningsprofiel opgesteld.  Dit is een document waarin alles wat er op de Cirkel gebeurt op het gebied van onderwijs is samengevat. Een dergelijk document is altijd in ontwikkeling. De MR is hierbij betrokken en de laatste keer hebben we de onderwerpen ‘Gezonde School’ en de ‘Leerlingpopulatie’ besproken en suggesties aangedragen. Gedurende de rest van het schooljaar zullen ook de andere onderdelen aan bod komen.

Mochten er onder u, als ouders, nog dingen leven waar wij een rol in kunnen spelen, dan horen wij dat graag. U kunt mailen naar de MR (mr@obscirkel.nl).

Leny, Roos & Roel (ouders)
Zuleikha, Fransje & Karen (leerkrachten)