‚ÜĎ

MR verkiezing

Beste ouders en verzorgers,

Wij vinden het belangrijk u als ouders/verzorgers te betrekken bij de ontwikkeling uw kind. De ervaring en de theorie leren ons dat bij een goede samenwerking het kind altijd als winnaar uit de bus komt.

Uit onze oproep om in dat kader onze medezeggenschapsraad te komen versterken hebben 6 mensen gereageerd. Dat betekent dat we een heuse verkiezing houden, Deze ouders zullen u vertegenwoordigen als het gaat om het schoolbeleid van De Cirkel dus uw stem doet er toe.

Hieronder stellen de 6 kandidaten zich voor.

U kunt vervolgens hier uw stem uitbrengen via een forms formulier. Iedere ouder/verzorger is vrij een stem uit te brengen.
Alvast bedankt!


Beke

Hallo, ik ben Beke, moeder van 3 kinderen op de cirkel in groep 4 en 6. Ik vindt het fijn om te zien hoe goed zich de school in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en zou graag willen bijdragen om er een nog mooiere school van te maken. Wij zijn een Duits-Nederlands gezin en voor mij was in begin dus alles nieuw in het Nederlandse onderwijs. Inmiddels ben ik er helemaal in thuis. Maar juist omdat de organisatie voor mij niet vanzelfsprekend is blijf ik zaken met een frisse blik bekijken en bevragen. Ik zou me graag willen inzetten als verbinder tussen ouders en schoolbeleid. Eén van mijn doelen is dan ook de MR nog zichtbaarder en bereikbaar te maken voor alle ouders.


Esther

Hoi, ik ben Esther en wij hebben twee kinderen, waarvan er één op de Cirkel zit in groep 3 en de ander in de toekomst ook naar de Cirkel zal gaan. Ik zou graag wat meer betrokken zijn bij school aangezien onze kinderen hier nog wel even kind aan huis zijn. Daarbij vind ik het leuk om de school en het beleid beter te leren kennen. Als ouder praat en denk ik graag mee met andere ouders en docenten. 


Stephanie

Hallo, ik ben Stephanie Maijs, moeder van Marijn (gr7) en Raaf (gr3). Nadat ik eerder lid ben geweest van de MR van het gastouderbureau en de ouderraad van de crèche, zou ik nu ook graag mee willen denken over het schoolbeleid van De Cirkel. Ik ben ontzettend blij dat de school de afgelopen jaren mooie stappen gemaakt heeft en zou graag een bijdrage leveren om deze stijgende lijn vast te houden.


Sophie

Hoi, ik ben Sophie Bodeving. Onze zoon Tobias zit in groep 3 en onze dochter Jasmijn gaat vanaf volgend jaar naar groep 1/2. Ik werk als beleidsmedewerker in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Mijn partner Bram en ik hebben heel bewust gekozen voor de Cirkel. De visie van de school sluit goed bij ons aan en we zijn enthousiast over de ambitieuze plannen. Ik vind het wel belangrijk om regelmatig met elkaar te kijken of de plannen ook echt leiden tot de gewenste resultaten.

Als MR-lid wil ik graag ouders, opvoeders en hun kinderen vertegenwoordigen en bijdragen aan de vormgeving van het beleid. Met als doel een waardevolle en plezierige schoolperiode cre√ęren voor alle kinderen uit onze mooie diverse wijk.


Johanna

Hoi, ik ben Johanna Plug, moeder van Myrthe (groep 6) en Thirza (groep 1/2a). Het is heel leuk om via hen betrokken te zijn bij de Cirkel en de leerlingen. Zo zit ik met veel plezier in de organisatie van de avond4daagse.

Nu zou ik graag ook inhoudelijk meedenken over de school. Vanuit mijn achtergrond als psychotherapeut kind en jeugd, vind ik het vooral belangrijk dat iedereen zich op school thuis voelt en zich veilig kan ontwikkelen. Daar zal ik me dan ook stevig voor inzetten als ik gekozen word!


Vanessa

Hi, ik ben Vanessa Jorissen. Als je ’s ochtends twee moeders met twee dochters en een baby in de draagzak richting school ziet rennen, nog nét op tijd; dat ben ik met mijn gezin. Ik ben communicatiemanager en kom uit een echt onderwijzersnest. Ik zie in de Cirkel een echte buurtschool, en dat vind ik ook het mooie. Ik vind het belangrijk dat dit een school is en blijft waar iedereen zich fijn voelt. Ik zal als MR-lid ambitieus zijn over de kwaliteit van onderwijs en al het moois wat de kinderen kan worden geboden. Mijn stokpaardjes zijn goed onderwijs, buiten spelen, de gezonde school en als gezin met twee moeders natuurlijk: iedereen hoort erbij
en mag zichzelf zijn.