Voorleesdagen en week van de poëzie

Taal en lezen doen er toe! Vanaf 27 januari doen we daarom mee aan de voorleesdagen en de week van de poëzie!

Er zullen allerlei leesbevorderende activiteiten plaatsvinden in school maar specifiek kondigen we al aan dat de Schooldichter met de kinderen aan de slag gaat. We gaan met de hele school een prachtige dichtbundel maken!

De Schooldichter, in dit geval Reinier van der Veer, ook wel bekend als Dichtwater (van o.a. Man Bijt Hond), komt inspireren met een les over de geschiedenis van poëzie en verschillende dichtvormen (waaronder rap) en vooral veel leuke en fantasierijke handvatten voor het schrijven van een gedicht. Kinderen maken zo hun eigen woorden tot zinnen en met die zinnen een eigen gedicht!  Deze lessen vinden plaats op 24, 25 en 26 januari. Meer info in deze brief.

Misschien heeft u wel een eigen onderneming en wilt u bijdragen aan de drukkosten van het boek. Het aankoopbedrag voor alle ouders wordt daarmee verminderd.

Uiterlijk 3 februari moeten eventuele sponsors zich bekend maken. Dit kunt u doen via het formulier over sponsoring . In de sponsorbrief staat dat de ondernemer voor een vast bedrag per bundel kan sponseren, maar zij kunnen ook kiezen om een eenmalig bedrag te sponseren, dat staat u verder vrij.

Na het drukken van het boek zullen wij het de dichtbundel feestelijk presenteren, hier krijgt u later meer informatie over. Afhankelijk van het aantal sponsoren zakt de prijs. De exacte prijs van de te kopen bundels hoort u later van ons