We zijn een Daltonschool in oprichting!

Het besluit is met volle overtuiging genomen, De Cirkel gaat zich de komende jaren ontwikkelen tot Daltonschool!

Nadat het team en de leerlingen positief waren over deze ontwikkelingen heeft u als ouders ook met ruime meerderheid positief gereageerd! Het verslag van de ouderraadpleging is hier na te lezen waarbij we ook oog hebben voor de input van ouders die minder positief waren. Daar kunnen we van leren!

We willen het momentum behouden en hebben ons deze week aangemeld als Daltonschool in oprichting. Met het team gaan we binnenkort bepalen op welke wijze en in welk tempo we ons gaan ontwikkelen. We gaan ons niet overhaasten en willen samen groeien waardoor we een tempo zullen kiezen waarop iedereen kan aanhaken en we met elkaar iets duurzaams neerzetten. We houden u op de hoogte!

Meer lezen over Daltononderwijs, en waarom we dat willen? Dat kan!